Stanislav Cibuľa

 Odborný garant

Zakladateľ pražiarne kávy Cipolla Caffé, Tvorca E-shopu www.tamper.sk s baristickými pomôckami

·         profesionálny barman a barista
·         Latte ART Championship 2012 2. miesto
·         Účastník World Latte Art Championship
          Maastricht 2011
·         Latte ART Championship 2011 1. miesto
·         barista SR 2011 2. miesto
·         Absolútny víťaz BARISTA OPEN 2010/2011
          Praha marec 2011
·         Barista Open Top Cafe Praha     
          február 2011 1.miesto         
·         barista Open Trieste október 2010 1.miesto
·         účastník WBC London 2010
·         barista Open ČR máj 2010 1.miesto
·         barista SR 2010 1. miesto
·         barista SR 2008 2. miesto
·         účasník WBC Tokio 2007
·         barista SR 2007 1. miesto
·         barista SR 2006 5. miesto
·         barista SR 2005 5. miesto
·         barista ČR 2005 7. miesto
·         účastník svetových a domácich súťaží baristov
·         absolvent viacerých kurzov doma aj v zahraničí
·         školiteľ viacerých značiek kávy
 
      
 

           

     

                

            

                           

                                    

 

Lektori

Marek Svitek

 Lektor ŠKOLY BARISTU

Adam Tančin

 Lektor ŠKOLY BARISTU